33 سال پیش

روش برخورد با آمریکا / صحبت های دکتر یدالله سحابی جلسه 54 مجلس دوره اول- 7/ 8/ 1359
 

قسمتی از صحبت های دکتر یدالله سحابی جلسه 54 مجلس شورای اسلامی – دوره اول- 7/ 8/ 1359

-----------------------------------------------------------------------
...... ما با آمریکا بسی مسائل داریم که باید حل بشود.آمریکا اعتبارات مارا گرفته است است. تمام اقتصاد ما را فلج کرده، ما باید با آمریکا وارد بحث بشویم و بگوئیم و حقمان را مطالبه کنیم. اگر ما بحث نکنیم، اگر مذاکره نکنیم... مذاکره که تعهد نیست، و باید تصمیم آخر را در مجلس بگیرند. چرا ما بایستی در این خصوص با همان آمریکائی که الان می خواهید با آن بحث بکنید، با آنها وارد صحبت نشویم(یکی از نمایندگان: مگر تعهد چیست؟) پیشنهادی را مطرح می فرمائید از آقای منتظری، که ما با دولت آمریکا وارد بحث و مذاکره نشویم، بسیار خوب؛ ولی ملت آمریکا می خواهد با شما صحبت کند، چرا در مجلس مطرح نمی کنید که از طرف مجلس آمریکا پیشنهاد کردند، تقاضا کردند، که مجلس ایران شما نماینده انتخاب کنید و ماهم سه نفر را انتخاب می کنیم، بنشینیم مسائل مختلفمان را باهم مطرح کنیم. هنوز مجلس از این قسمت خبر ندارد و اگر بنا شود که صحبت نکنیم، با کی صحبت نکنیم؟ فعلا با آمریکا صحبت نمی کنیم، اقلا با مردم آمریکا که ما سر جنگ نداریم. بگذارید ملت آمریکا حقایق را بدانند و حقوقمان را از آنها بگیریم. اگر قرار باشد همه در ها را بر روی خودمان ببندیم پس کی می تواند حرف مارا بزند؟ با این حرفا که تمام مشکلات روز به روز زیادتر می شود. همین قضیه عراق را ببینید، به قول خودتان مگر عراق وابسته به آمریکا نیست؟ ببینید با این اختلافاتی که در داخل مملکت پدید آمده و با این مشکلاتی که داریم تا کی می خواهیم کنار باشیم 
(عباسی- چه میگوئی آقای سحابی این چه مسائلی است که ...) (همهمه نمایندگان) 

ما که منزوی شده ایم، دنیا ما را در این قسمت محکوم کرده است (همهمه نمایندگان) یک مرتبه مذاکره کردن چه اشکالی دارد، بگذارید، مذاکره می کنیم، (همهمه نمایندگان)، حقایق برای دنیا معلوم می شود و مطالب و حقایق را می گوئیم، این قدر احساسی نباشید. من صریحا اظهار می کنم با این مطالبی که آقایان می گویند نظر مجلس است، هرگز نظر مجلس چنین نیست که اینقدر این آقایان با صدای بلند منعکس می کنند. 

- توکلی: آقای سحابی رای گیری کنند معلوم می شود. 

- متکی: ملت ما این سلیقه را پشت سر گذاشته است. (همهمه نمایندگان) 

- رئیس: آقایان ببینید الان وقت نماز رسیده و ما اگر بخواهیم ادامه بدهیم .....

 


منبع این نوشته : منبع
آمریکا ,مجلس ,صحبت ,مذاکره ,نمایندگان ,همهمه ,همهمه نمایندگان ,آقای سحابی ,آمریکا وارد ,دکتر یدالله ,آمریکا صحبت